Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga održavanja telefonskih instalacija

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga održavanja telefonskih instalacija

  Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga održavanja telefonskih instalacija (fiksna telefonija), te telefonskih i fax aparata, koja je provedena putem direktnog postupka.     Osnovni elementi ugovora     Vrsta ugovora:…