ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za tekuće održavanje zgrade

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za tekuće održavanje zgrade

Kompletn ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala za tekuće održavanje zgrade možete preuzeti OVDJE

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku auto guma

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku auto guma

  Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku auto guma, koja je provedena putem direktnog postupka.     Osnovni elementi ugovora     Vrsta ugovora:                                  Robe   Naziv ugovora:                                  Nabavka auto guma…

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata

  Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata, koja je provedena putem direktnog postupka.     Osnovni elementi ugovora     Vrsta ugovora:                                 Usluge   Naziv ugovora:                                 Nabavka…

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu

  Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu, koja je provedena putem direktnog postupka.     Osnovni elementi ugovora     Vrsta ugovora:                                 Usluge  …