Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga objave tekstova, oglasa, konkursa i obavještenja u dnevnim novinama

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga objave tekstova, oglasa, konkursa i obavještenja u dnevnim novinama

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga objave tekstova, oglasa, konkursa i obavještenja u dnevnim novinama za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona, koja je provedena putem konkurentskog zahtjeva. Osnovni elementi ugovora Vrsta ugovora: Usluge…

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga obaveznog osiguranja vozila

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga obaveznog osiguranja vozila

  Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga obaveznog osiguranja vozila, koja je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.     Osnovni elementi ugovora     Vrsta ugovora:                                 Usluge   Naziv…

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga kasko osiguranja vozila

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga kasko osiguranja vozila

  Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga kasko osiguranja vozila, koja je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.     Osnovni elementi ugovora     Vrsta ugovora:                                 Usluge   Naziv…

Bitni elementi  govora za javnu nabavku usluga održavanja računarske opreme - printera

Bitni elementi govora za javnu nabavku usluga održavanja računarske opreme – printera

  Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga održavanja računarske opreme – printera, koja je provedena putem direktnog postupka.     Osnovni elementi ugovora     Vrsta ugovora:                                  Usluge   Naziv ugovora:…