ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za

ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za

Kompletnu ODLUKU o izbom najpovoljnije ponude za  “Nabavku usluga obaveznog osiguranja vozila ze potrebe Vlade Uosko-sanskog  kantona” možete preuzeti na LINKU

ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za

ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za

Kompletnu ODLUKU o izboru najpovoljnije ponude za  ,,Nabavku usluga štampanja za poirebe Vlade Unsko-sanskog kantona” možete preuzeti na LINKU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015.GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015.GODINU

U skladu sa Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu, budžetskog korisnika Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona, neophodno je pristupiti javnim nabavkama roba u skladu sa planiranim aktivnostima. Na ovaj način će se osigurati: najefikasniji način korištenja javnih sredstava s…