ODLUKU o izbiru najpovoljnije ponude

ODLUKU o izbiru najpovoljnije ponude

Kompletnu ODLUKU o izbiru najpovoljnije ponude za javne nabavke usluge kasko osiguranja vozila  za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona tikom 2015. godine možete preuzeti na LINKU