ODLUKU o izbiru najpovoljnije ponude, dostavlja se

ODLUKU o izbiru najpovoljnije ponude, dostavlja se

Kompletnu ODLUKU o izbiru najpovoljnije ponude za javne nabavke usluge kasko osiguranja vozila  za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona tikom 2015. godine možete preuzeti na LINKU