Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga obaveznog osiguranja vozila

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga obaveznog osiguranja vozila

 

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga obaveznog osiguranja vozila, koja je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

 

 

Osnovni elementi ugovora

 

 

Vrsta ugovora:                                 Usluge

 

Naziv ugovora:                                 Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

 

Dobavljač:                                        „Sarajevo osiguranje“ d.d. Bihać

 

Vrijednost ugovora (bez PDV-a):   11.064,90 KM

 

Datum zaključenja ugovora:          07.02.2017. godine