Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu

 

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu, koja je provedena putem direktnog postupka.

 

 

Osnovni elementi ugovora

 

 

Vrsta ugovora:                                 Usluge

 

Naziv ugovora:                                 Nabavka usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu

 

Dobavljač:                                        “Teleakustik” d.o.o.  Bihać

 

Vrijednost ugovora (bez PDV-a):   5.030,00 KM

 

Datum zaključenja ugovora:          08.02.2017. godine