Bitni elementi ugovora za javnu nabavku auto guma

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku auto guma

 

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku auto guma, koja je provedena putem direktnog postupka.

 

 

Osnovni elementi ugovora

 

 

Vrsta ugovora:                                  Robe

 

Naziv ugovora:                                  Nabavka auto guma

 

Dobavljač:                                         „Unitrade“ d.o.o.

 

Vrijednost ugovora (bez PDV-a):     5.975,81 KM

 

Datum zaključenja ugovora: 13.02.2017. godine