Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga dezinsekcije i deratizacije

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga dezinsekcije i deratizacije

 

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga dezinsekcije i deratizacije, koja je provedena putem direktnog postupka.

 

 

Osnovni elementi ugovora

 

 

Vrsta ugovora:                                 Usluge

 

Naziv ugovora:                                 Nabavka usluga dezinsekcije i deratizacije

 

Dobavljač:                                        JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać

 

Vrijednost ugovora (bez PDV-a):   3.178,50 KM

 

Datum zaključenja ugovora:          19.06.2017. godine