ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave tekstova, oglasa, konkursa i obavještenja u dnevnim novinama u toku 2018. godine

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave tekstova, oglasa, konkursa i obavještenja u dnevnim novinama u toku 2018. godine

ODLUKA Tekstovi