Bitni elementi ugovora ugovora za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila

Bitni elementi ugovora ugovora za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila

 

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga tehničkog pregleda motornih vozila, koja je provedena putem direktnog postupka.

 

 

Osnovni elementi ugovora

 

 

Vrsta ugovora:                                 Usluge

 

Naziv ugovora:                                 Nabavka usluga tehničkog pregleda motornih vozila

 

Dobavljač:                                        Auto kuća „Alijagić“ d.o.o. Bihać

 

Vrijednost ugovora (bez PDV-a):   3.806,26 KM

 

Datum zaključenja ugovora:          17.10.2017. godine