Bitni elementi ugovora za javnu nabavku auto guma

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku auto guma

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku auto guma, koja je provedena putem konkurentskog zahtjeva.

 

 

Osnovni elementi ugovora

 

 

Vrsta ugovora:                                 Roba

 

Naziv ugovora:                                 Nabavka auto guma

 

Dobavljač:                                         „Guma M“ d.o.o. Mostar

 

Vrijednost ugovora (bez PDV-a):   17.971,39 KM

 

Datum zaključenja ugovora:          10.11.2017. godine