Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nafte i naftnih derivata u toku 2018. godine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku nafte i naftnih derivata u toku 2018. godine

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nafta 2018