ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Kompletnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Vlade Unsko-sanskog kantona možete preuzeti OVDJE

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Kompletnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku papira i ostalog kancelarijskog materijala za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona možete preuzeti OVDJE

Plan javnih nabavki za  2017 godinu
ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga

Kompletnu odluku o izboru najpovoljnije ponude za uslugu objave tekstova, oglasa, konkursa i obavještenja u dnevnim novinama za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona možete preuzeti OVDJE