ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Prihvata se preporuka komisije za javne nabavke, broj: 03/5-49-14090-6/15 kompletan tekst pročitajte KLIKOM

ODLUKU o izbiru najpovoljnije ponude, dostavlja se

Kompletnu ODLUKU o izbiru najpovoljnije ponude za javne nabavke usluge kasko osiguranja vozila  za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona tikom 2015. godine možete preuzeti na LINKU

ODLUKU o izbiru najpovoljnije ponude

Kompletnu ODLUKU o izbiru najpovoljnije ponude za javne nabavke usluge kasko osiguranja vozila  za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona tikom 2015. godine možete preuzeti na LINKU

ODLUKU o poništenju javne nabavke

Kompletnu ODLUKU o Poništavanju postupaka javne nabavke cvijeća i cvijetnih aranžmana  za potrebe Vlade Unsko-sanskog kantona možete preuzeti na LINKU